Лиза Ахматова – Безам боцург вехаш вац - 2015

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Доьдуш, дог1уш лела ирс, соьцуш, хьоьжуш лела ирс...

 

Рамзан Кадыров и Айза Дадаева – Сийна б1аьргаш 2015

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Дерриг дахар ду хьан ц1ерах доьзна...

Новогодний огонек 2015 – Грозный

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Полная версия новогоднего концерта

 

Нур-Жовхар – Сий долу сан Даймохк

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Зурманчо зурма лоькхуш, пондарчо пондар озош...

Тамара Дадашева – Безам бийца ца юьтура жималло – 2015

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Х1инца-м суна хаза мотт ма 1емийна...

Луна – Сан деган молха - 2015

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Хьан безамах ютту ас дашо г1ала дуьхьала х1уьттуш...

Султан Исламов – Цыганочка – 2015

Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
Тхан безамна теш хилла стиглахь лепара седарчий...